ABA-Anlæg København, Frederiksberg, Valby og Omegn

Installation af automatiske brandalarmanlæg

ABA-Anlæg

Autoriseret el-installatør

Din sikkerhed for, at vores arbejde er i overenstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens anvisninger.

Både privat & erhverv

Vi arbejder for alle slags kunder. Lige fra private og erhverv til det offentlige.

Medlem af TEKNIQ

Vi er medlem af TEKNIQ Garanti. Ordningen dækker ved fejl, mangler og tvister.

Effektiv brandvarsling

Med et ABA-anlæg får du et effektivt system til varsling ved brand i din ejendom. Systemet alarmerer automatisk brændvæsenet, hvis dets detektorer opfanger røg og høje temperaturer.

Hos DS El-Teknik har vi den nødvendige fagekspertise til installation af ABA-anlæg i større bygninger.

Kundetyper:

  • Hoteller
  • Kontorer
  • Institutioner
  • Produktionsvirksomheder
  • IT virksomheder
  • Større private hjem

Har du spørgsmål vedrørende vores arbejde, eller vil du bestille en elektriker, kan vi kontaktes via formularen her på siden eller på telefon 36 14 03 00.

Kontakt os i dag

Har du spørgsmål til vores ydelser, eller vil du bestille en elektriker, kan vi kontaktes via kontaktformularen på vores kontaktside, eller på telefon.

Kombinerbar med andre systemer

Et ABA-system kan kombineres med en række andre systemer alt efter dit behov for sikring af bestemte afdelinger og inventar.

Man ser ofte, at brandalarmanlæg kombineres og integreres med varslingsanlæg, dørlukningsanlæg og brandventilationsanlæg.