ABA-Anlæg København, Frederiksberg, Valby og Omegn

Installation af automatiske brandalarmanlæg

 Autoriseret el-installatør

Din sikkerhed for, at vores arbejde er i overenstemmelse med Sikkerhedsstyrelsen anvisninger.

 Såvel privat som erhverv

Vi arbejder for alle slags kunder. Lige fra private og erhverv til det offentlige.

 Medlem af TEKNIQ

Vi er medlem af TEKNIQ Garanti. Ordningen dækker ved fejl, mangler og tvister.

Effektiv brandvarsling

Med et ABA-anlæg får du et effektivt system til varsling ved brand i din ejendom. Systemet alarmerer automatisk brændvæsenet, hvis dets detektorer opfanger røg og høje temperaturer.

Hos DS El-Teknik har vi den nødvendige fagekspertise til installation af ABA-anlæg i større bygninger.

Kundetyper

  • Hoteller

  • Kontorer

  • Institutioner

  • Produktionsvirksomheder

  • IT virksomheder

  • Større private hjem

Kontakt

Har du spørgsmål til vores ydelser, eller vil du bestille en elektriker, kan vi kontaktes via kontaktformularen på vores kontaktside, eller på telefon.

Ring til os i dag på  36140300

Kombinerbar med andre systemer

Et ABA-system kan kombineres med en række andre systemer alt efter dit behov for sikring af bestemte afdelinger og inventar.

Man ser ofte, at brandalarmanlæg kombineres og integreres med varslingsanlæg, dørlukningsanlæg og brandventilationsanlæg.

Læs mere om